Forbundet Arkitekter og Designere

Forside
Forside
RSS Nyheder RSS Job RSS Kurser Kalender Sitemap Send til en ven Udskriv
Søg
Søg

Danske Ark OK 11/12

 

Gennemgang af forliget

Hent fil (333 Kb)

Forligstekst OK12

Hent fil (3284 Kb)

Aftale om udvikling af nyt lønsystem

Hent fil (74 Kb)

Power Point fra Medlemsmøder

Hent fil (260 Kb)

Konfliktvejledning 2012

Hent fil (2170 Kb)

7. maj: Nyt lønssystem - Hvorfor nu det? Interview med formand Peter Toftsø

Løntrin bliver udskiftet med lønforhandling og anciennitetsbegrebet mister sin værdi til fordel for kvalitet og faglighed. Det er realiteten for samtlige arkitekter, ansat på tegnestuer, som følger overenskomsten anno 2012.
Læs mere

2. maj: Ja til DANSKE ARK-forliget

Urafstemningen endte med et ja til forliget med Danske Arkitektvirksomheder. Også DANSKE ARKs medlemsvirksomheder har godkendt forliget. Konfliktvarslerne kan derfor nu betragtes som trukket tilbage.
Læs mere

17. april: Sidste frist 2. maj kl. 16:00: Stem ja til overenskomstforliget med Danske Ark

Arkitektforbundet anbefaler medlemmerne at stemme ja til resultatet af overenskomstforhandlingerne med Danske Ark. Der er frist 2. maj kl. 16.00.
Læs mere

13. april: Forliget i hovedpunkter

Forliget med Danske Arkitektvirksomheder i hovedpunkter
Læs mere

30. marts: Forlig med Danske Ark om ny overenskomst

Som konsekvens af, at der er indgået forlig med Danske Arkitektvirksomheder natten til 30. marts, træder den varslede konflikt 1. april ikke i kraft.
Læs mere

30. marts 2012: Nyt lønsystem på Danske Ark-området.

Med forliget med Danske Arkitektvirksomheder er der kommet et nyt lønsystem med såkaldte lønbånd og hvor der indgår årlige, personlige lønforhandlinger. Læs også om lønforhandlinger, lønsumsgaranti mv, som er dele af  forliget.
Læs mere

30. marts 2012: Overblik over overenskomstperioden

Det indgående forlig mellem Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen og Teknisk Landsforbund og Danske Arkitektvirksomheder gælder for en periode på tre år fra 1. april 2012 til 31. marts 2015.
Læs mere


30. marts 2012: Den videre udvikling af lønsystemet

Danske Arkitektvirksomheder og fagforeningerne er enige om, at intentionen med det nye lønsystem er, at der ved de kommende overenskomstfornyelser vil ske en gradvis afvikling af lønbånd oppefra, således at der ved forhandlingerne i 2018 alene aftales en laveste garantiløn.
Læs mere

30. marts 2012: Urafstemning og medlemsmøder

Forliget mellem Danske Arkitektvirksomheder, Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen og Teknisk Landsforbund skal nu til urafstemning. Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen og Teknisk Landsforbund holder i fællesskab en række orienteringsmøder om forliget.
Læs mere

30. marts 2012: Forbedrede vilkår for tillidsrepræsentanter

Arbejdsgiverne og lønmodtagerne anerkender, at tillidsrepræsentanterne fremover vil få en mere betydningsfuld rolle i forbindelse det fremtidige lønsystem. Der vil derfor blive afsat mere tid til TR-arbejdet, ekstra TR-uddannelse og tillidsrepræsentanten skal honoreres med mellem 750 kroner og 2.500 kroner om måneden for funktionen.
Læs mere30. marts 2012: Designerne bliver omfattet af overenskomst

Akademisk uddannede designere bliver fremover omfattet af overenskomsten mellem Danske Arkitektvirksomheder og henholdsvis Arkitektforbundet og Teknisk Landsforbund.
Læs mere

30. marts 2012: Pensionsforhøjelse i DANSKE ARK-overenskomsten
 
Pensionen for arkitekter med overenskomst med Danske Arkitektvirksomheder forhøjes løbende fra 11.49 procent til 13,0 procent i 2014.
Læs mere


26. marts 2012: Fire OK-møder i ugen op til 1. april

Der er aftalt overenskomstforhandlinger både tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i ugen op til den varslede konfliktdato 1. april. Det er fortsat forhandlingerne om ændringer i lønsystemet, der er det helt centrale.
Læs mere


15.marts 2012: Vigtigt at dine medlemsoplysninger er korrekte

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne og en eventuel konflikt er det vigtigt, at dine medlemsoplysninger hos Arkitektforbundet er korrekte.
Læs mere

13. marts 2012: Tillidsrepræsentanterne skal til møde om OK12

De tillidsvalgte er nu inviteret til et møde om de igangværende overenskomstforhandlinger med Danske Arkitektvirksomheder. Der forhandles om udformning af en ny lønskala, en personlig løngaranti for de enkelte ansattes nuværende skalaløn, en garanti for skalalønsummen på den enkelte virksomhed samt krav til indholdet af en lønpolitik.
Læs mere

1. marts 2012: Konfliktvarsler udvekslet mellem organisationerne og Danske Arkitektvirksomheder

Der er udvekslet konfliktvarsler mellem Danske Arkitektvirksomheder og lønmodtagerorganisationerne. Såfremt der ikke opnås enighed om en ny overenskomst senest 31. marts, vil konflikten træde i kraft 1. april 2012. Der er pt. ikke udsigt til, at forhandlingerne bryder sammen
Læs mere

8. februar 2012: Alt er fortsat åbent ved forhandlingerne om et nyt lønsystem

Forhandlingerne om et nyt lønsystem på Danske Ark-området er stadig i proces og alt er fortsat åbent. Fra organisationernes side har der indtil nu været særligt fokus på at få sikret ordentlige overgangsvilkår, aftaler om lønpolitik på virksomhederne og garantier for, at lønsummen ikke reduceres i et nyt lønsystem.
Læs mere

19. januar 2012: Forhandlinger om lønsystem skydes i gang

Danske Arks udspil til et nyt lønsystem ligger langt fra Arkitektforbundets forventninger. Arkitektforbundet vil gerne forhandle nye principper, men vil samtidig sikre, at medlemmerne oplever tryghed i lønudviklingen.
Læs mere

Konfliktvejledning 2012

Hent fil (2170 Kb)

Overenskomst 2011

Gennemgang af overenskomstforliget fra 2011 med Danske Ark

Hent fil (30 Kb)

Almindelige normtimer pr. 30. april 2011 og overgangsordning nuværende timebank

Hent fil (114 Kb)

Forliget med Dansk Ark

Hent fil (4128 Kb)

Sidst redigeret 27.06.2012

ARKITEKTEN 11 2014