Forbundet Arkitekter og Designere

Forside
Forside
RSS Nyheder RSS Job RSS Kurser Kalender Sitemap Send til en ven Udskriv
Søg
Søg

Kontingentnedsættelse

Som medlem af Arkitektforbundet kan du søge om nedsættelse af kvartalskontingent, hvis du har været ledig eller på orlov.

Du skal have været ledig eller haft orlov i mindst 10 uger inden for ét kvartal for at kunne opnå kontingentnedsættelsen.

Kontingentnedsættelsen søges hvert kvartal.

Formularen skal være Arkitektforbundet i hænde inden den 13. i måneden før kvartalets afslutning. 

NB: Kontingentnedsættelse gælder ikke dimittendsatserne det første år efter endt uddannelse.

Undertegnede erklærer på tro og love at ovenstående oplysninger er korrekt afgivet.

Undertegnede ansøger hermed om kontingentnedsættelse:

Kontingentnedsættelse 2014

Jeg er fuldtidsledig og er tilmeldt det lokale jobcenter som jobsøgende
Jeg er ansat på deltid og modtager supplerende dagpenge
Jeg er ansat med løntilskud i det offentlige
Jeg er i virksomhedspraktik
Jeg har barselsorlov eller børnepasningsorlov
Andet
Fulde navn  *
Adrese og vejnummer  *
Postnummer og by  *
CPR-nummer  *
Privat e-mail  *
Sidst redigeret 24.01.2014

ARKITEKTEN 11 2014