Forbundet Arkitekter og Designere

Forside
Forside
RSS Nyheder RSS Job RSS Kurser Kalender Sitemap Send til en ven Udskriv
Søg
Søg

Omsorgsdage

Omsorgsdage for offentligt ansatte

Både en mor og en far har ret til to lønnede omsorgsdage om året pr. barn til og med det kalenderår, hvor barnet fylder syv år. Det vil sige i alt op til 16 dage i barnets 8 første leveår.
En registreret partner har ikke ret til omsorgsdage.

Det er uden betydning, om fødslen/adopotionen er sket under et ansættelsesforhold, der var omfattet af barselsaftalen.

Omsorgsdage kan ikke opspares, og dagene bortfalder som udgangspunkt ved kalenderårets udløb. Dette gælder, uanset om den ansatte ikke har kunnet bruge dagene på grund af fx tjenestefrihed eller langvarig sygdom.

Omsorgsdage fra det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget, kan dog overføres til det følgende kalenderår. På samme måde kan omsorgsdage, som den ansatte er forhindret i at holde, fordi den pågældende holder barsels-, adoptions- eller børnepasningsorlov i et helt kalenderår, overføres til det følgende år.

Overførsel til anden arbejdsgiver
Hvis den ansatte inden for et kalenderår får nyt job hos en anden arbejdsgiver inden for barselsaftalens område, medtages ikke-afholdte omsorgsdage.

Hvis den ansatte under tjenestefrihed får nyt job inden for barselsaftalens område, kan ikke-holdte omsorgsdage tilsvarende overføres.

Refusion
Der er som udgangspunkt ikke adgang til refusion på omsorgsdage. Dog kan refusion fra Barselsfonden være aktuel i de særlige tilfælde, hvor omsorgsdage er placeret i direkte tilknytning til orlov.

Afvikling af omsorgsdage
Omsorgsdage kan ikke holdes før fødslen.

Der gælder ingen varslingsfrister for omsorgsdage, men den ansatte skal anmode om afvikling af omsorgsdage tidligst muligt.

En arbejdsgiver bør normalt imødekomme et ønske om afvikling af omsorgsdage, medmindre fraværet vil være uforeneligt med tjenesten.

En ansat kan holde omsorgsdage som hele eller halve dage eller - efter aftale - i timer.

 

Du kan få flere oplysninger i din kommune eller hos Arkitektforbundet

Sidst redigeret 09.06.2010

ARKITEKTEN 11 2014