Forbundet Arkitekter og Designere

Forside
Forside
RSS Nyheder RSS Job RSS Kurser Kalender Sitemap Send til en ven Udskriv
Søg
Søg

Indmeldelse

Her finder du indmeldelsesblanket til Forbundet Arkitekter og Designere. Den skal du udfylde, underskrive og indsende til forbundet. Husk at hente forbundets vedtægt inden du underskriver indmeldelsesblanketten, da du skal skrive under på, at du har læst vedtægten.
 

Læs vedtægten

Har du tidligere været medlem, skal du altid genindmeldes via mail til  eller pr. telefon.


Eller på en indmeldelsesblanket, som du finder under Blanketter

Send indmeldelsesblanketten til:

Forbundet Arkitekter og Designere
Peter Bangs Vej 30
2000 Frederiksberg 

Hvis du har nogen spørgsmål til blanketten, er du velkommen til at ringe til os på telefon: 3283 6990.

Både ved ind- og udmeldelse vil du altid modtage en bekræftelse.

 


 


Udmeldelse
Vedtægterne §5, stk 3:
Ind- og udmeldelse af forbundet skal ske skriftligt i underskrevet stand med angivelse af folkeregisteradresse til forbundet og kontingentindbetaling ske i forbindelse hermed.

Udmeldelse skal ske med mindst tre måneders varsel og være forbundet i hænde inden udgangen af en kalendermåned, hvorefter den vil træde i kraft efter udgangen af den tredje kalendermåned herefter, jf. i øvrigt stk. 2.

Når forbundet enten selv eller gennem forhandlingsorganisationer, den måtte have tilsluttet sig, har varslet eller iværksat arbejdskonflikt, eller der fra arbejdsgiverside er varslet eller iværksat arbejdskonflikt, kan udmeldelse dog ikke finde sted, med mindre der i helt specielle tilfælde og i så fald først efter forudgående begrundet ansøgning meddeles dispensation hertil fra forbundets bestyrelse.

Forbundet er bemyndiget og legitimeret til at varsle kollektive kampskridt og i den forbindelse at afgive eventuelt nødvendige individuelle stillingsopsigelser.

Ligeledes kan intet medlem ved udmeldelse unddrage sig de forpligtelser, herunder økonomiske, som måtte påhvile det pågældende medlem på grund af begivenheder og forhold opstået, mens denne var medlem af forbundet.
 

Sidst redigeret 20.01.2015

ARKITEKTEN 01 2015