Forbundet Arkitekter og Designere

Forside
Forside
RSS Nyheder RSS Job RSS Kurser Kalender Sitemap Send til en ven Udskriv
Søg
Søg

Personlighedstest

Personlighedstest

Karrieremodellen – et testværktøj

Nogle trives med fordybelse, mens andre hopper fra et arbejdsområde til et andet. Nogle stræber efter chefjobbet, mens andre værdsætter personlig udvikling, kreativitet og variation. Karriere er et individuelt begreb, og hvad der er den enes karrieremareridt er måske den andens karrieredrøm. Det er filosofien bag testværktøjet Decision Dynamics Karrieremodel.

Karrieremodellen – et testværktøj
Decision Dynamics Karrieremodel er et testværktøj og en metode, der støtter personlig karriereudvikling. Karrieremodellen kan hjælpe med afdække hvad du motiveres af -  i dit job og i dit arbejdsliv, den kan give dig større indsigt i dit karriereforløb samt bedre forudsætninger for at planlægge din karriere fremadrettet.

Hvem henvender karrieremodellen sig til?
Du kan bl.a. fx få glæde af karrieremodellen,

* hvis du er ledig – og er i tvivl om, hvad du skal vægte i dit næste job
* hvis du mistrives i dit job eller er er kørt fast i karrieren – men er i tvivl om hvorfor
* hvis du søger nye karriereudfordringer uden for arkitekt- og designbranchen
* hvis du ønsker at reflektere over og få større indsigt i dig selv og din karriere

Hvis jeg gerne vil testes
En test i  `Karrieremodellen,´ består af et elektronisk spørgeskema, som følges op af  1½ times samtale med  en konsulent i ARKITEKTFORBUNDET. Testen er et gratis tilbud til forbundets ledige medlemmer. Mens medlemmer i job tilbydes testen til 400 kr.

Ønsker du at vide mere om karrieremodellen eller bestille tid til en test, kan du ringe til ARKITEKTFORBUNDETs sekretariat på 32 83 69 90

Om karrieremodellen
Karrieremodellen er baseret på mange års førende international, videnskabelig forskning rettet mod at forstå, hvad der driver mennesker, og hvad den enkelte dermed fortolker som karriere.

Karrieremodellen skelner mellem fire basale måder at se karriere på med udgangspunkt i to faktorer.

De to faktorer:
- den frekvens ens karriere ændrer sig med, og den retning ens karrierebevægelse har
- de motiver, der driver og tilfredsstiller os i arbejdslivet.

De fire retninger:

Ekspert
Karrierevalget gøres en gang for alle – medarbejderen er rettet mod en bestemt form for beskæftigelse. Det at bevæge sig opad i hierarkiet betyder mindre i forhold til ens oplevelse af succes. Det, der er vigtigt, er at mestre færdigheder, viden og arbejdsopgaver, der knytter sig til ekspertens valg af beskæftigelse.

Lineær
Karrierevalget er fokuseret mod bevægelse opad en udefra defineret ’stige’ som f.eks. en organisations hierarki. Det er vigtig at skabe resultater samt have formelle beføjelser og magt. Forfremmelser anses for at være ønskelige så tit som muligt.

Udvidende
Karrierevalget udvikles gennem en række beskæftigelsesområder med en moderat 5-10 års varighed inden for hvert felt. Hvert nyt valg bygger oven på tidligere valg for at udvikle nye færdigheder i en sidelæns beslægtet bevægelse. Udvikling af sig selv og andre er vigtig for udvidende.

Episodisk
Karrierevalget medfører hyppige ændringer i arbejdsområde, organisationer og job – typisk i 1-4 års intervaller. Variation og uafhængighed er en fremtrædende drivkraft, og jobskift kan sagtens ske mellem helt ubeslægtede funktioner.

 

Sidst redigeret 25.11.2010

ARKITEKTEN 11 2014