Forbundet Arkitekter og Designere

Forside
Forside
RSS Nyheder RSS Job RSS Kurser Kalender Sitemap Send til en ven Udskriv
Søg
Søg

Lønmodtagernes Garantifond og lån hos forbundet

Lønmodtagerens Garantifond og lån hos Arkietktforbundet

Retningslinjer for udbetaling fra Lønmodtagerens Garantifond og lån hos Arkietktforbundet

Lønmodtagerens Garantifond (LG):

 • Anmeldelse om udbetaling fra LG skal ske inden 4 uger efter arbejdsgiverens konkurs/død/ophør. For feriepengene snarest muligt efter kendskab til arbejdsgiverens konkurs eller ophør. For sen anmeldelse kan medføre, at behandling af sagen bliver afslået, hvis der ikke foreligger særlige forhold.
 • Anmeldelsesblanketten kan findes på LGs hjemmeside: www.atp.dk  
 • De krav der kan anmeldes er løn og tillæg, erstatning for manglende løn i opsigelsesperioden, pensionsindbetalinger, feriegodtgørelse, ferietillæg, søgnehelligdagsbetaling, fratrædelsesgodtgørelse, godtgørelse for usaglig opsigelse og akkordoverskud.
 • Erstatningen for de 3 første måneder er en minimalerstatning som du er garanteret også selv om du får lønnet arbejde andetsteds.
 • LG kan højst udbetale 160.000 kr. (110.000 kr. for sager før 3. juli 2009) efter fradrag af kildeskat til hver lønmodtager. Herudover dækkes dog feriepenge.
 • Ikke afholdt ferie fra tidligere år kan blive anset for afholdt i opsigelsesperioden, jf. ferielovens § 16.
 • Du har pligt til aktivt at søge og tage imod tilbud om andet arbejde i opsigelsesperioden, idet du ellers ikke anses for at have opfyldt forpligtelsen til at begrænse dit løntab. Du vil fra LG modtage en “Erklæring om tabsbegrænsning i opsigelsesperioden” som returneres udfyldt til LG ved opsigelsesperiodens udløb. 
 • Kontakt altid sekretariatet vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt det er nødvendigt at være tilmeldt jobcentret som ledig. Hvis der opstår problemer med retten til erstatning vil du kunne modtage dagpenge i perioden, hvis du har meldt dig ledig hos jobcentret.  
   

Lån hos Arkietktforbundet

 • Arkietktforbundet kan yde medlemslån fra det tidspunkt, hvor der er afsagt konkursdekret. 
 • Arkietktforbundet kan yde medlemslån op til beløbsgrænsen for hvad medlemmet er garanteret i erstatning hos LG.
 • Der kan ydes et rentefrit lån, der svarer til den månedlige udbetalte løn. Såfremt udbetaling fra LG ikke finder sted eller kravet ikke gennemføres, skal lånet tilbagebetales. 
 • Du skal udfylde en transporterklæring for at kunne låne hos Arkietktforbundet.

Spørgsmål vedrørende medlemslån kan rettes til Kurt Rasmussen på  32 83  69 90      

Arkietktforbundet, den 2. juli 2009

Lønmodtagerens Garantifond og lån hos Arkietktforbundet

Hent fil (36 Kb)
Sidst redigeret 24.07.2012

ARKITEKTEN 11 2014