Forbundet Arkitekter og Designere

Forside
Forside
RSS Nyheder RSS Job RSS Kurser Kalender Sitemap Send til en ven Udskriv
Søg
Søg

Lønforhandling

10 gode råd til lønforhandling

 1. Overvej hvad dine forventninger til forhandlingen er; lønniveau, stillingsindhold, udviklingsmuligheder, andre fordele mv.
 2. Fokuser på dine ressourcer, hvad har du at tilbyde af; personlige kvaliteter, faglige kompetencer, et godt match mellem stilling og din baggrund, omstillingsparathed eller...
 3. Kend din markedsværdi - benyt Arkitektforbundets lønstatistik
 4. Gennemtænk de gode argumenter hjemmefra og øv dig før forhandlingen - tænk over hvordan du gerne vil fremstå?
 5. Stil krav til din arbejdsgiver og forvent, at der bliver stillet krav til dig
 6. Start med et højere beløb, så du har noget at forhandle med
 7. Inddrag andre løndele i forhandlingen, som mobiltelefon, bærbar pc, betalt frokost, arbejdstidsregler (overarbejde), pension og feriefridage
 8. Kend din smertegrænse - hvad vil du acceptere? 
 9. Stil realistiske og ambitiøse krav
 10. Afslut forhandlingen på en god måde - smæk ikke med døren, I skal kunne samarbejde efter forhandlingen

Argumenter for at opnå en god løn

 • Der er tale om et godt match mellem stillingsbeskrivelsen og dine kvalifikationer
 • Stillingen indeholder meget selvstændigt arbejde
 • Du får et stort ansvarsområde
 • Der forventes et stort arbejdspres
 • Du er fleksibel og omstillingsparat
 • Der vil være meget rejseaktivitet, økonomisk ansvar, ledelsesansvar og lignende
 • Lønniveauet er i overensstemmelse med Arkitektforbundets lønstatistik og erfaringsgrundlaget iøvrigt

Ved nyansættelse er det en god ide at vente så længe som muligt med lønforhandlingen.

Argumenter for lønforhøjelse

 • Du har fået nye ansvarsområder
 • Ledelsesansvar
 • Du arbejder under et stort arbejds- og tidspres
 • Du er fleksibel og omstillingsdygtig
 • Du har nået opstillede mål
 • At du har efteruddannet dig
 • Du har et lønefterslæb - benyt Arkitektforbundets lønstatistik

Du er velkommen til at kontakte en af Arkitektforbundets sekretariat.

Sidst redigeret 10.06.2010

ARKITEKTEN 01 2015