Forbundet Arkitekter og Designere

Forside
Forside
RSS Nyheder RSS Job RSS Kurser Kalender Sitemap Send til en ven Udskriv
Søg
Søg

Efteruddannelse

Efteruddannelse

Ansatte efter overenskomsten med Danske Ark optjener efteruddannelsesmidler svarende til 18.000 kroner pr. år pr. fuldtidsansat.

Heraf er 75 procent pr. år til individuel brug. Deltidsansatte optjener efteruddannelsesmidler forholdsmæssigt.

De individuelle efteruddannelsesmidler skal anvendes til efteruddannelsesformål i optjeningsåret eller senest ved udgangen af det andet kalenderår efter de er optjent. Anvendes midlerne ikke inden for denne frist, overgår de til fællespulje på tegnestuen.

Eksempel:
Individuelle efteruddannelsesmidler optjent i 2012 skal anvendes senest i 2014, ellers overgår de til fællespuljen pr. 1. januar 2015.

Hvis du bliver opsagt eller selv opsiger din stilling, fastfryses de individuelle efteruddannelsesmidler. Midlerne tilfalder derfor ikke fællespuljen, selvom du evt. først fratræder efter årsskiftet.

Eksempel:
Individuelle efteruddannelsesmidler optjent i 2012 bevares, selvom du opsiges 29. oktober 2014 med fire måneders varsel til fratrædelse ved udgangen af februar 2015.

Fratræder du, skal eventuelle ubrugte individuelle efteruddannelsesmidler anvendes til efteruddannelsesformål senest 12 måneder efter fratrædelsen.

Arbejdsgiver har pligt til løbende at føre regnskab med efteruddannelsesmidlerne.

Hvert år i januar skal arbejdsgiver offentliggøre et ajourført regnskab for efteruddannelsesmidlerne. Derudover skal arbejdsgiver senest 14 dage efter en opsigelse udlevere en opgørelse over tilgodehavende individuelle efteruddannelsesmidler til den pågældende medarbejder. Uanset om det er medarbejderen eller virksomheden, der har opsagt stillingen.  

Husk at efteruddannelsesmidler kan stamme fra tidligere år.

Ved tvivl bør du gennemgå opgørelserne flere år tilbage. 


Sidst redigeret 11.02.2014

ARKITEKTEN 01 2015